Aanleiding van de peer review

Onderwijsteams van ROC van Twente hebben tijdens de crisis andere vormen van onderwijs en begeleiding ontwikkeld, waaronder afstandsonderwijs. Nu we alweer een tijd zijn overgegaan op ‘gewoon’ onderwijs, is het zaak te kijken naar wat behouden kan worden. Wat werkte wel? Wat werkte niet? En hoe kunnen we daarmee onderwijs in de nasleep van corona effectiever vormgeven. Dat is reden geweest om een peer review te organiseren en daarmee het goede gesprek te voeren over de invoering van blended onderwijs in onze opleidingen.

Dimitri: ‘Samen met Lisa Boonk hebben we het onderwijs in crisistijd geëvalueerd. Zaken die naar voren kwamen waren onder andere dat er een dringende behoefte is om onderwijstijd te flexibiliseren, maar ook dat de wens is ontstaan om het onderwijs blended te maken.’ Als gevolg van de evaluatie dringen we aan om juist op deze thema’s door te pakken in de innovatie van de opleidingen.

Christiaan: ‘Peer review was voor ons een mooie aanleiding om samen te komen en onze visie op Blended Learning en Educatieve Technologie vast te stellen’. Om zo als teams van elkaar te leren en verder te komen. Voor deze peer review hebben wij Blended learning als volgt gedefinieerd:

Onder blended onderwijs verstaan we de juiste mix van zowel fysiek als op ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten (zoals online onderwijs). Door het inzetten van de juiste mix willen we zorgen voor een beter leerrendement en een hogere tevredenheid bij zowel docenten als studenten.

Op donderdag 9 juni was zover: de peer review met als thema blended learning en educatieve technologie. De teams Design & Media (CI&I) en Commercieel Almelo (C&O) wilden graag op een waarderende manier evalueren over blended onderwijs en de inzet van educatieve technologie evenals de ondersteuning van de ambassadeurs ET/i-Coach hierbij.

Bedoeling

De evaluatie is bedoeld om een stimulans te geven aan de verdere ontwikkeling van blended onderwijs, maar ook om ervoor te zorgen dat de ambassadeur ET/i-Coach een sterkere positionering krijgt in de onderwijsteams. Docenten en de ambassadeurs ET/i-Coach gaan met elkaar het gesprek voeren over wat zij met de digitalisering van het onderwijs willen bereiken, welke rol hun collega expert daarbij speelt, wat er al gebeurt, wat dat oplevert en wat ze er (nog meer) voor nodig hebben. Doelen van de collegiale peer review over de implementatie van blended onderwijs en de rol van ET zijn:

  • Inzicht krijgen in wat goed gaat met betrekking tot blended leren en het gebruik van ET in relatie tot onderwijskwaliteit;
  • Inzicht krijgen in overeenkomsten en verschillen in de behoeften van onderwijsteams evenals de leerbehoefte van studenten en de doelen van de opleiding;
  • Inzicht in de ontwikkelingen/vraagstukken rondom blended leren in het onderwijs;
  • Inzicht in kansen en benodigdheden om blended onderwijs duurzaam te verbeteren;
  • Inzicht krijgen in de rol van de ambassadeur ET/i-Coach in het team.

Hoofdonderzoeksvragen:

  1. Hoe kunnen we blended leren dusdanig invoeren, dat het leren van studenten wordt verrijkt?
  2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in het ontwerpen en implementeren van blended leren de expertise van de ambassadeurs/i-Coach zo effectief mogelijk wordt ingezet?

De voorlopige uitkomst

Aan de hand van de gesprekken zijn we gekomen tot de volgende inzichten:

  • We moeten met elkaar in dialoog blijven. En het is hierin vooral belangrijk om het gesprek tussen studenten en docenten goed te faciliteren, zodat we zicht blijven houden op de leer- en ondersteuningsbehoeften van beide doelgroepen. Je zult namelijk bij beide doelgroepen ondersteuning moeten bieden op verschillende vlakken. Bij studenten bijvoorbeeld: wat werkt voor jullie het beste? wij kunnen namelijk van alles verzinnen, maar het moet uiteindelijk ten goede komen aan de ontwikkeling van de student. En bij docenten is het goed om zicht te blijven houden op hun digitale vaardigheden. Zij moeten het immers in de dagelijkse praktijk brengen en dat is echt een omslag in vergelijking met traditioneel onderwijs.
  • Wat betreft de rol van de i-Coach of ambassadeur educatieve technologie: wij moeten meer een sturende rol oppakken in plaats van een afwachtende rol in samenwerking met docenten. Het gevaar is namelijk dat we terugvallen in oude patronen van lesgeven en onderwijs vormgeven, terwijl het juist de bedoeling is dat toewerken naar nieuwe vormen van onderwijs waarin we op zoek gaan naar effectieve manieren om het leerproces van de student te ondersteunen.
  • Het gesprek ging niet alleen over het vormgeven van blended onderwijs, maar ook over de houding en het gedrag van studenten in de nasleep van corona. We zien twee ontwikkelingen: aan de kant is er een gebrek aan motivatie bij studenten om naar school te komen en hebben ze echt behoefte aan aandacht en begeleiding. Aan de andere kant willen we graag meer blended gaan werken en daarmee voor een deel ook meer verwachten van de eigen regie van studenten. Zij moeten immers in een blended onderwijsmodel ook zelfstandig aan de slag, in eigen tijd en dat hoeft niet per se op school. Gevoelsmatig staan die twee ontwikkelingen haaks op elkaar. De vraag is dan ook: hoe kunnen we toch toewerken naar meer blended onderwijs en tegelijkertijd studenten goede begeleiding geven?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier:


1 Comment

Nominatie leraar van het jaar MBO – 2022… Even voorstellen? – Onderwijs-op-Afstand · 4 juli 2022 at 09:38

[…] Door bijvoorbeeld het vormgeven van blended onderwijs, sluit je beter aan bij de student. De student staat voorop. Binnen het onderwijs moeten we ons daarom aanpassen en meegaan met de tijd. Daarom onderzoeken wij momenteel het blended onderwijs middels een peer review. […]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.