“Endpoint manager” is groot wat betreft settingen, maar de basis zijn de apparaten en beheer hiervan. Dat leg ik hier dan ook even uit.

De apparaten die we bezitten moeten we dus inlezen in de “Endpoint manager” Dat doe je middels een “hash” bestand. Dit ziet er zo uit

En deze verkrijg je middels een “powershell script”ß voor meer info

Indien gewenst kan ik u voorzien van een script die de hardware code uit het apparaat haalt, en dan ook direct in een .csv Excel plaatst. Heb je een grote hardware aankoop gedaan dan kun je deze lijst ook aanvragen bij je leverancier.

Inlezen van deze .csv doe je dan ook in deze omgeving( zie url onderstaand) en kies “importeren”

https://endpoint.microsoft.com/#blade/Microsoft_Intune_Enrollment/AutoPilotDevicesBlade

Na inlezen komt het apparaat indien herkend en deze niet reeds in een andere omgeving zit onderin het scherm in de lijst te staan

Bewaar de Excel goed!! En deel deze NIET met externe, alles relevante info over de hardware staat daarin.

Nu we de apparaten in onze omgeving hebben staan kun je deze via een groep gaan beheren en indelen

Deze omschrijf ik in stap vier van deze serie die volgende week wordt geplaatst!