Afgelopen week had ik de bijzondere kans om een dag mee te lopen met minister Dijkgraaf op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens deze dag hebben we verschillende onderwerpen besproken die van groot belang zijn voor het onderwijs in het algemeen maar met name ook voor het mbo.

Een van de onderwerpen waar we uitgebreid over hebben gesproken, is het stagebeleid binnen het mbo. We zijn het erover eens dat kwalitatief goede stages van groot belang zijn voor de ontwikkeling van mbo-studenten. Daarnaast is het van groot belang dat er een goede en gedegen begeleiding plaatsvindt op de stageplaatsen. Het is fantastisch om te zien dat de minister zich hier actief voor inzet.

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam, was het belang van onderzoek doen binnen het onderwijs. Minister Dijkgraaf gaf aan dat praktijkgericht onderzoek van groot belang is voor de ontwikkeling van het onderwijs en de beroepspraktijk. Er moet dan ook meer aandacht zijn voor onderzoek in het mbo en er moet meer samenwerking zijn tussen onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Hier is het Comeniusnetwerk een mooi voorbeeld van. Het ComeniusNetwerk is een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Door kennisdeling, discussie en opinievorming willen zij onderwijsvernieuwing op zowel universiteiten als hogescholen stimuleren en ondersteunen. De focus van deze vernieuwing richt zich binnen de circles op de thema’s: inclusie, vorming van studenten, verandering verankeren, duurzaam docentschap en transdisciplinair samenwerken. Vanaf dit jaar zal ook het mbo bij dit netwerk aansluiten!

Een ander belangrijk onderwerp dat ter sprake kwam, was de digitalisering van het onderwijs in combinatie met blended learning. De minister benadrukte het belang van digitale leermiddelen en de mogelijkheden die dit biedt voor het personaliseren van het onderwijs. Tegelijkertijd moet er voldoende aandacht zijn voor de didactische kant van het gebruik van digitale middelen. We moeten er immers voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs niet in het geding komt. Het stuk digitale didactiek en blended learning is ook waar onze (Lars Knol) website: www.onderwijs-op-afstand.nl zich op richt. Hoe kan

Tijdens ons gesprek hebben we het ook gehad over mooie initiatieven waarmee we de VSV cijfers wellicht gelijk kunnen houden of omlaag kunnen brengen. Het is belangrijk om te blijven zoeken naar manieren om te voorkomen dat jongeren uitvallen en te zorgen dat ze succesvol zijn op school en in het leven. Studiesucces is het sleutelwoord! In het hele land zie je mooi initiatieven die bijdragen aan studiegeluk en studiesucces zoals nu ook bij (niet alleen) maar alle genomineerden van de Onderwijspremie die wordt uitgereikt tijdens het Comeniusfestival 2023.

Maar wat zou ik nog meer doen als ik minister zou zijn… Check dan de post van minister Dijkgraaf hier: Klik hier om de post te bekijken!

Op het einde van de dag mocht ik mee met een extern bezoek waarbij Robbert Dijkgraaf als minister van emancipatie een gesprek heeft gevoerd waarbij de boodschap was: iedereen moet zichzelf kunnen zijn. De aanleiding voor het bezoek was helaas minder leuk. Maar het is fantastisch om te zien dat de minister zich niet alleen inzet voor het verbeteren van het onderwijs, maar ook voor het bevorderen van gelijke kansen en inclusiviteit. Dit sluit naadloos aan bij mijn eigen waarden en ik zal me blijven inzetten voor een inclusief en divers onderwijs.

Al met al was het een bijzondere dag waarin ik veel heb geleerd en geïnspireerd ben geraakt door de inzet van minister Dijkgraaf voor het mbo en het bevorderen van gelijke kansen en inclusiviteit. Ik hoop dat de minister zijn inzet voor het mbo blijft voortzetten en dat we samen kunnen blijven werken aan een betere toekomst voor onze studenten.

Ik kijk uit naar de vervolg afspraak!

Een speciale dank aan Dahran Coban & Martijn Grul, voor het goed regelen en ontvangen van mij!