Dit interne onderzoek is een initiatief van MBO College voor Commercie & Ondernemen (C&O) van het ROC van Twente om het onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis te evalueren. De bedoeling is om ervan te leren en het onderwijs geïnformeerd vanuit onderzoek verder te ontwikkelen. Vragen die in het onderzoek centraal stonden, zijn onder andere: wat hebben we geleerd van de afgelopen periode? Wat zijn de opbrengsten van afstandsonderwijs? Wat zijn risico’s? Welke kansen zijn er voor duurzame onderwijsverbetering?

Het algemene doel van het onderzoek is om van ervaringen te leren vanuit verschillende perspectieven en om te komen tot een onderbouwde bijdrage voor een vernieuwd toekomstperspectief op het onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek zijn afgeleid van de ervaringen in de periode maart tot en met september 2020.

In deze rapportage zijn de inzichten en ervaringen gepresenteerd van studenten, docenten, managers en directie van acht teams van C&O. De ervaringen zijn in kaart gebracht door middel van diepte-interviews en worden aan de hand van acht geleerde lessen weergegeven. De acht lessen samen vormen de rode draad die door alle interviews heen is gevonden. Ze geven een accuraat beeld van de gedeelde ervaringen vanuit alle perspectieven.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Fokke Veenstra, directeur van MBO college voor C&O. Met dank aan alle geïnterviewden en het onderzoeksteam dat een actieve bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van het onderzoek. Neem bij vragen over het onderzoek en/of deze rapportage kan je contact opnemen met Lisa Boonk: Contact!