Lesfase: verwerven van kennis, maar zou ook goed in de start van je les kunnen worden ingezet als activatie van voorkennis.

Beschrijving: Gebruik een mindmap-tool zoals Microsoft Whiteboard, MindMeister of Miro om leerlingen in groepen te laten werken aan een gezamenlijke mindmap. Dit bevordert samenwerking en helpt leerlingen de nieuwe informatie visueel te structureren en beter te onthouden. Geef iedere leerling een rol om de individuele verantwoordelijkheid te stimuleren. Zo zou iemand de tijd in de gaten kunnen houden of bewaakt iemand het proces terwijl je leerlingen bezig zijn met het vullen van de mindmap

Stappenplan:

  1. Introduceer het onderwerp van de les en geef een korte uitleg over mindmaps en het programma dat je je leerlingen laat gebruiken.
  2. Verdeel de leerlingen in kleine groepjes en geef ieder groepje toegang tot een digitale mindmap-tool.
  3. Laat de leerlingen gezamenlijk een mindmap maken over het lesonderwerp, waarbij ze verschillende subonderwerpen en details toevoegen. Ter inspriratie kunnen de leerlingen in ChatGPT vragen stellen, inspiratie op doen of informatie analyseren/vergelijken.
  4. Geef de groepjes 20-30 minuten om hun mindmap te completeren.
  5. Laat de groepjes hun mindmap presenteren in een pitch waarin ze in maximaal 1 minuut de belangrijkste elementen bespreken
  6. Bespreek en reflecteer klassikaal. Benoem wat goed is gegaan en welke verwachting je een volgende keer anders verwacht.

Praktisch voorbeeld: Bij een biologie les over het menselijk lichaam kunnen leerlingen een uitgebreide mindmap maken van de verschillende orgaansystemen en hun functies.