Dat veruit de meeste vergaderingen op dit moment via Teams gaan, is een logische ontwikkeling in een periode waarin we veelal thuiswerken. Wie maakt deze keer de notulen? ‘Wacht, ik open even een word-bestandje!’.

Wist je dat het ook mogelijk is om te notuleren tijdens een vergadering in Teams? Notulen zijn een goede plek om notities te maken en te delen voor, tijdens en nadat je een Teams-vergadering hebt gehad. Je hoeft daarvoor niet een apart Wordbestand te openen, maar kunt gewoon notuleren terwijl je de anderen ziet. Hoe je tijdens de vergaderingen doet? Bekijk de video!

Bij het gebruik van de notulenoptie zijn wel enkele kaders die belangrijk zijn om te weten:

  • Alleen personen in dezelfde organisatie als de organisator van de vergadering, kunnen notulen van vergaderingen starten of openen. Gasten zien de notulen wel bijgevoegd worden, maar hebben geen rechten om te openen.
  • Vergadernotities zijn niet beschikbaar in vergaderingen met meer dan 20 personen.
  • Alleen personen die zijn uitgenodigd voor een vergadering voordat notities worden gemaakt, hebben ze toegang tot de vergadering. Personen die u later hebt uitgenodigd, hebben geen toegang.