Werkvorm: Minibeurs

Het minibeurs is een werkvorm die als complete opdracht ingezet kan worden: studenten doen een (online)onderzoek naar een bepaald onderwerp gegeven door zijn of haar docent. Vervolgens maken zij hierover een werkstuk presenteren hun bevindingen op een (eendaagse) beurs. Met een minibeurs wordt een kader geschapen dat de werkelijkheid van Read more…