Beschrijving: “Brainwave Brainstorm” is een online werkvorm die tijdens vergaderingen kan worden ingezet om creativiteit en betrokkenheid van de deelnemers te stimuleren. Deze werkvorm is geschikt voor zowel zakelijke vergaderingen als teamvergaderingen en kan worden aangepast aan verschillende onderwerpen en doelen.

Benodigdheden:

  • Computer of tablet met internetverbinding
  • Videoconferentietool zoals Zoom, Microsoft Teams, of Google Meet
  • Online whiteboardtool, zoals Miro, Mural, of Microsoft Whiteboard

Stappen:

Stap 1: Introductie Geef een korte introductie van het onderwerp waarvoor je de brainstorm wilt doen. Leg uit dat je de deelnemers wilt uitdagen om creatieve ideeën te genereren en open te staan voor nieuwe invalshoeken.

Stap 2: Online whiteboard Deel het online whiteboard met de deelnemers via de videoconferentietool. Zorg ervoor dat alle deelnemers toegang hebben tot het whiteboard en kunnen deelnemen aan de brainstormsessie.

Stap 3: Brainwave-generatie Vraag de deelnemers om in stilte of in een chatbox individueel zoveel mogelijk ideeën of “brainwaves” op te schrijven op het online whiteboard. Moedig hen aan om snel en vrijuit te denken, zonder zich zorgen te maken over de haalbaarheid of de kwaliteit van de ideeën. Geef ze een bepaalde tijdslimiet, bijvoorbeeld 3-5 minuten, om zoveel mogelijk ideeën te genereren.

Stap 4: Ideeën delen Na de tijdslimiet vraag je de deelnemers om hun ideeën te delen op het whiteboard, één voor één. Dit kan mondeling worden gedaan of door de geschreven ideeën te presenteren aan de groep. Terwijl de ideeën worden gedeeld, kan de facilitator het whiteboard organiseren door ideeën te groeperen op basis van overeenkomsten of thema’s.

Stap 5: Discussie en verdieping Faciliteer een discussie over de ideeën op het whiteboard. Moedig de deelnemers aan om vragen te stellen, feedback te geven en ideeën verder te ontwikkelen. Stimuleer een open en respectvolle uitwisseling van ideeën en zorg ervoor dat alle deelnemers de kans krijgen om bij te dragen.

Stap 6: Prioritering en actie Na de discussie kunnen de deelnemers gezamenlijk beslissen welke ideeën de meeste potentie hebben en prioriteit verdienen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te stemmen op de favoriete ideeën of door gezamenlijk consensus te bereiken. Vervolgens kunnen concrete acties worden geïdentificeerd om de gekozen ideeën verder te ontwikkelen en uit te voeren.