Als leerlingen thuis leren voor bepaalde stof komen ze soms termen of begrippen tegen die ze niet altijd even goed begrijpen. Het kan dan zinvol zijn om deze lastige termen of begrippen eruit te halen en hier in eigen woorden een andere definitie voor te laten schrijven. Leerlingen kunnen dit doen bij het lezen van de stof uit een boek of online of misschien wel bij begrippen die ze horen tijdens kennisclips. Tijdens het leren van de lesstof kunnen leerlingen zelf een begrippenlijst met de definities in eigen woorden bijhouden en delen met elkaar.

Op deze manier leren ze zelf de stof nog beter te begrijpen en staan ze samen sterker omdat je zou kunnen afspreken dat iedereen een stuk van de stof doet. Blijft het natuurlijk wel lastig omdat wat voor de ene lastig is hoeft dat niet voor de andere te gelden.