Onderwerpen die je tijdens een onderwerp door de leerlingen wilt laten uitdiepen kun je ze laten verwerken in de vorm van een (online) magazine. Dit laat de verslagen er aantrekkelijk uitzien. Bovendien kunnen leerlingen op deze wijze (online) content aan hun omgeving toevoegen.

Variatiemogelijkheden

De inhoud van de (online)magazines kun je onderdeel van de leerstof voor de toets laten uitmaken. Dit bevordert de motivatie van de leerlingen.

Groepsleden die samen een online magazine creëren kunnen diverse rollen toebedeeld krijgen: hoofdredacteur, grafisch vormgever, journalist e.d. Wil je dat groepen elkaar feedback geven op de inhoud van de magazines? Dan kun je aan elke groep een andere groep koppelen die in de rol van hoofdredacteur de eindregie over de inhoud van het magazine hebben. Op deze wijze krijgen leerlingen direct de inhoud van andere magazines mee. In combinatie met het deel laten uitmaken van de te toetsen leerstof bouw je hiermee een extra check in dat de inhoud kloppend is.

Je zou hiervoor 1 van de volgende applicaties kunnen gebruiken: