Een mindmap is een diagram dat is opgebouwd uit begrippen, afbeeldingen, teksten en bijbehorende relaties die zijn geordend in de vorm van een bepaalde structuur (bijvoorbeeld een boomstructuur). De student kan deze structuur gaan bouwen rondom een bepaald thema. Het maken van een mindmap kan voor de student een middel zijn om het studeren te bevorderen en zich voor te bereiden op een toets of mondeling, maar een mindmap kan ook als eindproduct worden gemaakt.

Een mindmap ontwikkelen helpt de student om structuur aan brengen in informative en sneller een overzicht te krijgen. Daarnaast helpt mindmapping om een beter beeld van het geheel te krijgen en hoofd– en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

Differentiëren

Bij het maken van een mindmap in een digitale tool zijn veel opties om media, documenten afbeeldingen en nog veel meer in te voegen. De student kan zijn/haar eigen mindmap online met medestudenten en de docent delen, maar studenten kunnen ook samen, interactief een mindmap gaan ontwikkelen.

Je kan Mural gratis gebruiken om te mindmappen. Hieronder een voorbeeld: