De stoelendans staat ook wel bekend als het Socratische dialoog en is eigenlijk een werkvorm waarbij je actief je kennis deelt! Je deelt je klas door de helft: de ene groep vormt de binnen cirkel en de andere helft vormt de buitencirkel. Zorg ervoor dat de leerlingen recht tegenover elkaar zitten zodat elke student uit de binnenste cirkel een duo vormt met een leerling uit de buitenste cirkel.

Leerlingen in de buitenste cirkel stellen vragen aan de leerlingen in de binnenste cirkel. Dit kunnen door de leerlingen zelf geformuleerde vragen zijn en/of vragen die zijn opgesteld door de leerkracht. Voor de wat jongere doelgroep is het handig dat de docent bijvoorbeeld wat vragen opstelt die ze zouden kunnen stellen. Maar daarnaast is het ook goed om de leerlingen zelf na te laten denken over het onderwerp.

Na verloop van tijd kun je de binnenste of buitenste cirkel een plaats laten opschuiven een soort van stoelendans. Dit zou je ook op tijd kunnen doen zodat ze niet eindeloos in een discussie verzanden. Omdat elke leerling aan een nieuwe medestudent gekoppeld wordt ontstaan er nieuwe duo’s en dus een nieuwe synergie.

Deze werkvorm wordt vaak gebruikt bij het overdragen van kennis maar kan je ook gebruiken om discussies te voeren of het vormen van een mening over een onderwerp.