Doel
Deze werkvorm is bedoeld om de studenten aan te moedigen om hun ervaringen tijdens de meivakantie te delen, terwijl ze kritisch nadenken over wat ze hebben geleerd en hoe dit kan worden toegepast in hun huidige studie of toekomstige beroepspraktijk.

Stap voor Stap

 1. Voorbereiding:
  Voor de les begint, maak je een interactieve kaart op het digibord met verschillende thema’s zoals ‘Cultuur’, ‘Natuur’, ‘Vakantiebaan’, ‘Familiebezoek’, en ‘Ontspanning’.
 2. Introductie:
  Introduceer de activiteit en leg het doel uit. Vraag de studenten om na te denken over hun meivakantie en welke thema’s het meest relevant waren voor hun ervaringen.
 3. Groepsactiviteit:
  Verdeel de klas in kleine groepen en wijs elk groepje toe aan een thema op de kaart. Elke groep krijgt de taak om hun ervaringen te koppelen aan het thema en dit voor te bereiden om te presenteren.
 4. Presentatie:
  Laat elke groep hun ervaringen en bevindingen presenteren met behulp van het digibord. Ze kunnen foto’s, korte video’s of zelfs een kleine PowerPoint gebruiken om hun verhaal te ondersteunen.
 5. Discussie:
  Na de presentaties, organiseer een klassikale discussie waarin studenten reflecteren op wat ze hebben geleerd van elkaar en hoe deze ervaringen hen kunnen helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 6. Afsluiting:
  Rond de activiteit af door de belangrijkste leerpunten samen te vatten en bespreek hoe deze in de toekomst toegepast kunnen worden in de lessen of in hun beroepspraktijk.