Beschrijving: “Vorige keer geleerd” is een interactieve werkvorm die gebruikt kan worden om de voorkennis van studenten te activeren. Deze werkvorm kan bijvoorbeeld worden ingezet aan het begin van een nieuwe les of module om studenten te helpen herinneren wat ze eerder hebben geleerd en hen voor te bereiden op de nieuwe stof.

Benodigdheden:

  • Whiteboard of flip-over
  • Markers

Stappen:

Stap 1: Introductie Introduceer het onderwerp van de les of module en leg uit dat de voorkennis van de studenten belangrijk is om deze nieuwe stof goed te begrijpen. Leg uit dat je ze gaat vragen wat ze zich nog herinneren van de vorige les of module.

Stap 2: Brainstormen Schrijf op het whiteboard of de flip-over de naam van de vorige les of module en vraag de studenten om zich in tweetallen te verdelen. Geef ze vervolgens een paar minuten om samen te brainstormen en op te schrijven wat ze nog weten van de vorige les of module. Moedig ze aan om zoveel mogelijk details te bedenken.

Stap 3: Uitwisseling Vraag elk tweetal om hun belangrijkste bevindingen te delen met de rest van de klas. Zorg ervoor dat elke groep een kans krijgt om hun antwoorden te presenteren. Noteer de belangrijkste bevindingen op het whiteboard of de flip-over.

Stap 4: Koppelen aan nieuwe stof Leg vervolgens de link tussen de vorige les of module en de nieuwe stof uit. Laat de studenten zien hoe de nieuwe stof verder bouwt op wat ze eerder hebben geleerd. Vraag de studenten om individueel na te denken over hoe ze de vorige les of module kunnen koppelen aan de nieuwe stof en geef ze de tijd om dit op te schrijven.

Stap 5: Uitwisseling en conclusie Vraag een paar studenten om hun antwoorden te delen met de rest van de klas. Bespreek vervolgens de belangrijkste bevindingen en concludeer wat de studenten hebben geleerd. Benadruk het belang van voorkennis voor het begrijpen van nieuwe stof en zorg ervoor dat de studenten zich voorbereid voelen op de nieuwe les of module.