Wie zijn wij?!

Dimitri van Dillen

Mijn werkzame leven ben ik begonnen in het bedrijfsleven waar ik onder andere heb gewerkt als consultant voor maatwerkonderwijs. Ruim vijf jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs en is ben ik op dit moment werkzaam als docent & thema coördinator Educatieve Technologie. Daarnaast geef ik ondernemerschap aan entree-studenten. Het verdiepen in verschillende educatieve applicaties en het nut hiervan in het onderwijs is mijn passie. Ook verdiep ik mij in de mogelijkheden van VR, AR en XR voor het onderwijs. Sinds 2019 ben ik een Microsoft Innovative Educator Fellow voor Microsoft.

LinkedinTwitter
Lars Knol
Al ruim acht jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. In die jaren heb ik mijn kennis steeds verder uitgediept door middel van een vakinhoudelijke master (Aardrijkskunde), een onderwijskundige master(Leren en Innoveren) en een managementopleiding gericht op middenmanagement af te ronden. Op dit moment ben ik senior adviseur onderwijs, IT en organisatie en combineer ik dit met het geven van lessen in de bovenbouw van het havo/vwo. Als senior adviseur werk ik bovenschools voor drie locaties veelal projectmatig aan diverse vraagstukken waar onderwijs en ICT samenkomen. Mijzelf verdiepen in digitale didactiek en dan vooral de doelgerichte inzet van applicaties in het onderwijs is mijn passie. Ik ben Microsoft Innovative Educator Fellow en Microsoft Innovative Educator Master Trainer bij Microsoft en daarnaast Flipgrid Expert
LinkedinTwitter