Vlak voor de vakantie hebben mijn collega Christaan van Meurs en ik een interview met Marieke ten Vaarwerk gehad over onze samenwerking (C&O – CI&I) rondom Blended Learning binnen het ROC van Twente. Het artikel is in ons interne blad “Ziel in Zakelijkheid” geplaatst.

Educatieve technologie is een must voor toekomstbestendig onderwijs, maar centrale aansturing hierop vindt vooralsnog niet plaats. Gelukkig hebben ze elkaar. Dimitri van Dillen en Christiaan van Meurs, collega’s van twee verschillende colleges, over hun samenwerking.  

Onder educatieve technologie wordt veel moois verstaan, maar de term is veel te abstract. Daarover zijn Dimitri en Christiaan het zeker eens. ‘De term spreekt niet echt tot de verbeelding’, aldus Dimitri. ‘Of sterker nog, hij schrikt vaak af.’ Dat is jammer, vindt het tweetal, want technologie kan docenten en studenten veel brengen. Christiaan: ‘Educatieve technologie gaat over uitbreiding van het arsenaal aan lesmiddelen. Welke zijn er en welke zet je in ten behoeve van het leerproces van een student? Bij die vraagstukken ondersteunen wij onze collega’s graag.’

Educatieve Technologie is bij C&O hoog geagendeerd. Het college heeft een eigen werkgroep bestaande uit zo’n vijftien collega’s verdeeld over alle teams, met Dimitri als kartrekker. Volgens Christiaan heeft de prioritering alles te maken met de visie op het onderwijs. ‘Fokke begrijpt als geen ander binnen het ROC dat je nú deze stap moet maken om goed onderwijs te kunnen blijven bieden.’

Hoe doen we het tot nu toe, wat kan anders, beter? Binnen ons college ontstond een tijd geleden de behoefte de eigen werkzaamheden op gebied van educatieve technologie te laten doorlichten. Gekozen werd voor een zogenoemd peerreview: de kritische blik van een gelijke. In Christiaan van CI&I vond Dimitri een waardevolle partner. Als vanzelf ontstond er een intensieve samenwerking tussen beiden. Dimitri: ‘Door het korte lijntje kunnen we heel makkelijk en goed overleggen. We informeren elkaar over de gang van zaken binnen de twee colleges en bespiegelen. Heel flauw om te zeggen, maar inderdaad: samen staan we sterker.’

Het tweetal vindt het een gemiste kans dat het implementeren van educatieve technologie niet centraal wordt aangestuurd, maar aan de colleges zelf wordt overgelaten. ‘In het kader van toekomstbestendig onderwijs is het noodzakelijk kritisch naar de huidige inrichting van het onderwijs te kijken,’ aldus Christiaan. ‘Je kunt je bijvoorbeeld afvragen wat de toegevoegde waarde is voor studenten om ze vijf dagen per week naar school te laten komen. Zouden we ze bijvoorbeeld niet meer plaats- en tijdonafhankelijke opdrachten kunnen laten maken, zoals een presentatie voorbereiden of lesstof bestuderen? Op school, in de klas, kan de aandacht meer uitgaan naar het sociale aspect, zoals leren van elkaar en samenwerken.’

Dimitri beaamt dat blended onderwijs de norm gaat worden. Alleen daarom al kan geen enkel college meer om educatieve technologie heen. Bij C&O is het merendeel van de collega’s voorstander van lessen die voor twintig procent online plaatsvinden en voor tachtig procent fysiek. Dimitri: ‘Daarom buigen we ons intensief over vraagstukken als: hoe zorgen we ervoor dat de mix van lesgeven effectief is? Welke tools kunnen docenten gebruiken om beide lessen te optimaliseren? We moeten hieraan vorm en inhoud geven, dat zijn we verplicht aan onze studenten. Zij zijn de generatie voor wie deels thuiswerken de norm gaat zijn. Wij hebben ze op die toekomst voor te bereiden.’  

Tekst: Marieke ten Vaarwerk
Foto: Rikkert Harink


0 Comments

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.