De toepassing van ICT in de lespraktijk is geen doel, maar een middel om het leren beter te maken. Zo biedt ICT de mogelijkheid om complexe onderwerpen op een goede manier inzichtelijk te maken waardoor de leerstof beter begrepen kan worden.

Leerlingen leren leerstof door ICT beter te begrijpen door de toegankelijkheid tot een breed scala aan verschillende digitale bronnen. Ook sluiten opdrachten beter aan bij de interesse van leerlingen. Dit komt niet alleen ten goede van de motivatie van leerlingen, maar leerlingen krijgen ook beter inzicht in of de leerstof begrepen is en wat leerlingen nog niet begrijpen. Leerlingen leren dus door de inzet van ICT inzicht te krijgen in de eigen leerbehoefte. De docent kan op deze leerbehoefte inspelen door instructie of werkvormen aan te passen op daar waar vraag naar is bij leerlingen. 

Door het aanbieden van deze vorm van maatwerk kunnen leerlingen kennis en vaardigheden beter en sneller verwerken. Hierdoor zal het leerrendement van leerlingen positief gestimuleerd worden. ICT is daarom een effectief middel om te differentiëren in de klas.

Denk ook eens na over welke tool je wanneer wilt inzetten tijdens je (online) les! Voor het gemak hebben we “de les” in vier fases verdeeld. Klik op de fase en je kan kijken welke tool hierbij eventueel jouw les kan verrijken op afstand! Kijk ook eens voor meer informatie bovenaan op tools & instructies voor bv. PowerPoint of andere applicaties.

Klik hieronder op de fase waar je de werkvormen van wil zien!

Werkvormen:

Werkvorm: Speeddaten
Werkvorm: (Online) Bedrijfsbezoek
Werkvorm: Schudden & Pakken
Energizer: Het Digitale Reflectie Rad
Werkvorm: Verbindingsgroep / hoek
Werkvorm: Wat ben ik?
Werkvorm: de vreemde eend in de bijt
Werkvorm: Met experts in gesprek
Werkvorm: de Mystery Guest(s)
Werkvorm: Mix & Ruil
Werkvorm: Videoquiz
Werkvorm:  Infographic maken
Werkvorm: de praatplaat!
Werkvorm: Image Hotspot
Werkvorm – 30 seconden spel
Werkvorm – Het foto associatiespel
Werkvorm: Evalueren met een venndiagram
Werkvorm: Doen, durven of waarheid
Activerende werkvormen voor je hybride lessen
Werkvorm: De digitale Kletspot
Werkvorm: Maak het inzichtelijk met Flipgrid!
Werkvorm: Check in duo’s
Werkvorm: Het rad vol verrassingen
Werkvorm: Muzikale kennismaker, energizer of afsluiter!
Werkvorm: Stimuleer het leerproces met een schaalvraag via Mentimeter
Werkvorm: Wat vind jij?!… POLL nu maar!
Werkvorm: 3,2,1 Geef je antwoord!
Interactief woordwolken
Bekend, benieuwd, bewaard