De toepassing van ICT in de lespraktijk is geen doel, maar een middel om het leren beter te maken. Zo biedt ICT de mogelijkheid om complexe onderwerpen op een goede manier inzichtelijk te maken waardoor de leerstof beter begrepen kan worden.

Leerlingen leren leerstof door ICT beter te begrijpen door de toegankelijkheid tot een breed scala aan verschillende digitale bronnen. Ook sluiten opdrachten beter aan bij de interesse van leerlingen. Dit komt niet alleen ten goede van de motivatie van leerlingen, maar leerlingen krijgen ook beter inzicht in of de leerstof begrepen is en wat leerlingen nog niet begrijpen. Leerlingen leren dus door de inzet van ICT inzicht te krijgen in de eigen leerbehoefte. De docent kan op deze leerbehoefte inspelen door instructie of werkvormen aan te passen op daar waar vraag naar is bij leerlingen. 

Door het aanbieden van deze vorm van maatwerk kunnen leerlingen kennis en vaardigheden beter en sneller verwerken. Hierdoor zal het leerrendement van leerlingen positief gestimuleerd worden. ICT is daarom een effectief middel om te differentiëren in de klas.

Denk ook eens na over welke tool je wanneer wilt inzetten tijdens je (online) les! Voor het gemak hebben we “de les” in vier fases verdeeld. Klik op de fase en je kan kijken welke tool hierbij eventueel jouw les kan verrijken op afstand! Kijk ook eens voor meer informatie bovenaan op tools & instructies voor bv. PowerPoint of andere applicaties.

De werkvormen zijn gerangschikt op lesfase:

  • Voorkennis activeren
  • Het verwerven van kennis
  • Verwerken en oefenen
  • Evalueren en afsluiten

Aanvullend hierop hebben we een aantal energizers op de site staan.

Werkvormen: