Doel: Stimuleren van kritisch denken, argumentatievaardigheden en actieve deelname.

Fase in de les: Activeren van voorkennis en verwerken.

Beschrijving van de activiteit:

  1. Voorbereiding: Kies een aantal actuele onderwerpen die relevant zijn voor de studenten. Voorbeelden kunnen zijn: duurzaamheid, technologische vooruitgang, maatschappelijke vraagstukken.
  2. Groepsvorming: Verdeel de klas in kleine groepen. Elke groep krijgt een onderwerp toegewezen om te bediscussiëren.
  3. Informatievergaring: Geef de studenten tijd om informatie te verzamelen over hun onderwerp en argumenten voor en tegen te formuleren.
  4. Debatronde: Elke groep presenteert hun standpunt over het onderwerp. Na de presentatie is er een open debat waarbij andere groepen vragen kunnen stellen en tegenargumenten kunnen bieden.
  5. Roterende Discussies: Na een vastgestelde tijd roteert elke groep naar een nieuw onderwerp. Dit herhaalt zich totdat alle groepen elk onderwerp hebben besproken.
  6. Reflectie: Aan het einde van de activiteit bespreekt de klas de geleerde lessen, uitdagingen en inzichten uit de debatten.

Materialen: Flipovers, whiteboards, onderzoeksmaterialen.

Duur: Afhankelijk van het aantal onderwerpen, maar meestal een lesuur of twee.