Het laatste van de (Online) Didactische woensdag: Evalueren en afsluiten… welke werkvorm gebruik jij?

Evalueren is het bekijken en waarderen van het resultaat aan de hand van de doelen. Een evaluatie kan gaan over de leerprestaties, de leerkracht of het onderwijs. Een goede leerkracht volgt en evalueert de ontwikkeling van zijn leerlingen nauwgezet. Evalueren gebeurt in een vaste cyclus: informatie verzamelen, registeren, evalueren en Read more…

Werkvorm: Minibeurs

Het minibeurs is een werkvorm die als complete opdracht ingezet kan worden: studenten doen een (online)onderzoek naar een bepaald onderwerp gegeven door zijn of haar docent. Vervolgens maken zij hierover een werkstuk presenteren hun bevindingen op een (eendaagse) beurs. Met een minibeurs wordt een kader geschapen dat de werkelijkheid van Read more…