Werkvorm: de complimentenboom

Ontdek hoe je Complimentendag kunt vieren in elke onderwijssector met de creatieve en inclusieve werkvorm van de Complimentenboom. Deze activiteit bevordert een positieve sfeer, ontwikkelt sociale vaardigheden en is geschikt voor het evalueren en concluderen van lesfasen. Gebruik deze dag om de kracht van positieve feedback en de waarde van complimenten in de klas te benadrukken.

Werkvorm: Verhalenexpeditie (met of zonder ChatGPT)

De “vverhalenexpeditie” is een innovatieve lesmethode die gebruikmaakt van het digibord om verhalen tot leven te brengen. Deze methode stimuleert begrijpend lezen, creatief denken en de toepassing van kennis in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Door actieve deelname maken leerlingen keuzes die het verloop van het verhaal beïnvloeden, wat leidt tot een dieper begrip van de lesstof.