Doelstelling: Deze werkvorm is bedoeld om de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen in het MBO te vergroten. Door samen aan een project te werken, wordt de band tussen ouder en kind versterkt en krijgen ouders inzicht in de studie en interesses van hun kind.

Benodigdheden:

 • Projectopdrachten gerelateerd aan diverse MBO-studierichtingen.
 • Materialen voor de uitvoering van de projecten (afhankelijk van de opdracht).
 • Ruimte voor groepswerk en presentaties.

Activiteiten:

 1. Introductiesessie:
  • Start met een interactieve sessie over het belang van ouderbetrokkenheid in het MBO.
  • Bespreek hoe de samenwerking tussen ouders en studenten kan bijdragen aan betere leerresultaten.
 2. Vorming van Groepen:
  • Indelen van ouders en studenten in kleine, diverse teams.
  • Zorg voor een mix van vaardigheden en achtergronden in elke groep.
 3. Projecttoewijzing:
  • Elk team krijgt een uniek project toegewezen dat aansluit bij de studierichting van de studenten.
  • De projecten kunnen variëren van praktische opdrachten tot creatieve uitdagingen.
 4. Uitvoering van het Project:
  • Teams werken samen om het project van concept tot realisatie te brengen.
  • Ouders en studenten delen kennis, vaardigheden en ervaringen.
 5. Presentatie en Reflectie:
  • Elk team presenteert hun project aan de klas en docenten.
  • Discussie en feedbacksessie waarbij de nadruk ligt op de samenwerking en leerervaringen.
 6. Evaluatie:
  • Afsluitende sessie waarin ouders en studenten reflecteren op hun ervaringen.
  • Bespreking van de impact van de ouderbetrokkenheid op het leerproces.

Toepassing Buiten de Klas: Deze werkvorm kan ook worden toegepast als een langdurig project waarbij ouders en studenten buiten schooltijd samenwerken. Dit kan leiden tot diepgaandere interactie en een beter begrip van elkaars perspectieven.