Doel:

Leerlingen leren door deze werkvorm hoe ze op een creatieve en kritische manier kunnen reflecteren op het geleerde materiaal. Ze ontwikkelen vaardigheden in kritisch denken, mondelinge communicatie en technische vaardigheden in het maken van een podcast.

Beschrijving:

In deze werkvorm gaan de leerlingen in kleine groepen een podcast aflevering maken. De aflevering staat in het teken van reflectie op een bepaald project of thema dat recentelijk in de lessen is behandeld. Elke groep kiest een specifiek aspect of onderwerp binnen het project of thema om zich op te focussen. Ze bereiden een script voor waarin ze hun leerervaringen, mening, en conclusies over het onderwerp bespreken. Ze mogen ook gastsprekers uitnodigen, zoals medeleerlingen, leraren of externe experts, om hun aflevering te verrijken.

Stappen:

  1. Introductie tot podcasting: Begin met een korte introductie over wat een podcast is en bespreek enkele populaire podcasts als voorbeeld.
  2. Groepsindeling en onderwerpkeuze: Verdeel de leerlingen in groepen en laat ze een onderwerp kiezen.
  3. Onderzoek en scriptvoorbereiding: Leerlingen doen onderzoek naar hun onderwerp en bereiden een gedetailleerd script voor hun podcast aflevering voor.
  4. Technische workshop: Geef een korte technische workshop over het gebruik van opnameapparatuur en -software.
  5. Opname: Leerlingen nemen hun podcast aflevering op.
  6. Bewerking: Leerlingen bewerken hun opname om een professioneel klinkende aflevering te produceren.
  7. Presentatie: De podcasts worden in de klas of tijdens een speciaal evenement gepresenteerd en besproken.

Evaluatie:

Leerlingen worden beoordeeld op de inhoudelijke kwaliteit van hun reflectie, de structuur en creativiteit van hun podcast, en de technische uitvoering van de opname en bewerking.