Gisteren is de innovatieve online tool ‘De Checkers‘ onthuld, in het bijzijn van Koningin Máxima. Ik had het privilege om bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig te zijn, samen met mijn tienjarige zoon Max. Het evenement werd nog specialer voor ons omdat Max actief deelnam aan de opening met een skateboarddemonstratie tijdens deze lancering. Deze tool is speciaal ontwikkeld om volwassenen te onderwijzen in het bieden van steun aan jongeren die te maken hebben met beginnende mentale klachten. Door actief te luisteren en de juiste vragen te stellen, kunnen zij een cruciale steunpilaar zijn.

Tijdens de lancering van ‘De Checkers‘ kregen we de unieke kans om Giel de Winter van StukTV in actie te zien. Als docent aan het mbo, met meer dan een decennia ervaring, heb ik veel initiatieven voorbij zien komen gericht op jongeren. Echter, het moment waarop Giel in gesprek ging met onze studenten over mentale gezondheid, maakte een diepe indruk. Het was inspirerend te zien hoe hij, met zijn achtergrond en connectie met de jeugd, oprecht interesse toonde en belangrijke kwesties aan de orde stelde. Dit onderstreepte voor mij nogmaals het belang van het bespreekbaar maken van mentale gezondheidsproblemen in het onderwijs, en de kracht van het betrekken van rolmodellen die dicht bij de leefwereld van studenten staan.

De mentale welzijn van jongeren in ons land baart zorgen; meer dan de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar ervaart mentale problemen. Opvallend is dat een groot deel van de psychische klachten zich al voor het 25ste levensjaar ontwikkelt.

De Checkers‘ is een initiatief van MIND Us, met als doel volwassenen bewust te maken van hun invloedrijke positie in de levens van jongeren. De tool biedt praktische handvatten om deze rol met zelfvertrouwen aan te nemen.

De tool is opgebouwd uit drie modules, elk gericht op een essentieel aspect van ondersteuning. Elke module neemt ongeveer 15 minuten in beslag en leidt de gebruiker door het proces.:

  • het herkennen van signalen,
  • het voeren van een effectief gesprek,
  • en het bieden van verdere hulp.

Het bijzondere aan ‘De Checkers‘ is dat het is ontwikkeld met directe input van jongeren en in samenwerking met experts en organisaties die zich inzetten voor de mentale gezondheid, zoals GGD Amsterdam en de Gemeente Utrecht. Hierdoor sluit de tool naadloos aan bij de behoeften en leefwereld van jongeren.

Organisaties die met jongeren werken, waaronder sportverenigingen, scoutinggroepen en onderwijsinstellingen, worden aangemoedigd om ‘De Checkers‘ te integreren in hun activiteiten. Dit onderstreept hun toewijding aan het bevorderen van de mentale gezondheid onder jongeren.

Met de lancering van ‘De Checkers‘ is een belangrijke stap gezet, maar MIND Us streeft naar continue verbetering en uitbreiding van de tool, mede op basis van feedback en nieuwe inzichten.

Koningin Máxima, als erevoorzitter van Stichting MIND Us, ondersteunt het initiatief dat streeft naar een wereld waarin jongeren controle hebben over hun mentale gezondheid en de juiste hulp kunnen vinden wanneer nodig.

Ontdek meer over hoe u jongeren kunt ondersteunen op www.de-checkers.nl.