Het is met groot enthousiasme dat ik deel mag nemen aan een rondetafelgesprek dat de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland zal helpen vormgeven. Vandaag (10 april 2024) organiseert de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer dit gesprek over de kwaliteit van het mbo. Dit gesprek biedt een unieke kans om vanuit verschillende perspectieven inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en de toekomstige richting van het mbo.

Het gesprek is opgedeeld in drie blokken, elk gericht op een specifieke groep stakeholders, waaronder studenten, ouders, docenten, opleiders, bestuurders en sectorvertegenwoordigers. Het is voor mij een bijzondere eer om deel uit te maken van Blok 2, waar we ons zullen richten op de ervaringen en perspectieven van docenten en opleiders. Deze sessie biedt een platform om “diepgaande” discussies te voeren over hoe we het mbo kunnen versterken, van het verbeteren van de voorbereiding op de arbeidsmarkt tot het aanpakken van de onderwijsdruk die bijvoorbeeld studenten ervaren.

De centrale vragen die we tijdens het gesprek zullen aanpakken, zijn essentieel voor het begrijpen en wellicht verbeteren van het mbo. We zullen onder andere verkennen hoe het mbo-onderwijs wordt ervaren, de voorbereiding op de werkpraktijk en maatschappij, en de doorleermogelijkheden binnen en na het mbo. Dit zijn kritieke punten die de kwaliteit en relevantie van het mbo-onderwijs direct beïnvloeden.

Hoe zien mijn standpunten er dan uit?!

Ik zie deze uitnodiging niet alleen als een eer, maar ook als een kans om bij te dragen aan een betekenisvolle dialoog over het verbeteren van het mbo-onderwijs in Nederland. Het is belangrijk dat we allemaal samenwerken – beleidsmakers, onderwijzers, studenten en het bedrijfsleven – om een onderwijssysteem te creëren dat studenten zo goed mogelijk voorbereidt op hun toekomst.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het mbo, nodig ik u uit om deel te nemen aan de discussie door de livestream te volgen. Dit is een mooie kans om inzichten te verwerven en deel uit te maken van het gesprek over hoe we het beste onderwijssysteem voor onze studenten kunnen waarborgen.

Volg de livestream en sluit aan bij dit cruciale gesprek over de toekomst van het mbo-onderwijs in Nederland.