Doel: Deze activiteit richt zich op de fase van het verwerven van kennis, waarbij het digibord wordt ingezet om een interactieve brainstormsessie te faciliteren. Het moedigt studenten aan om actief deel te nemen, hun ideeën te delen en van elkaar te leren.

Benodigdheden:

  • Digibord met internettoegang en de mogelijkheid om input van studenten te ontvangen
  • Mobiele apparaten of tablets voor elke student
  • Een vooraf ingestelde applicatie of platform waar studenten hun bijdragen kunnen inzenden

Uitvoering:

  1. Introductie: Begin de les met een korte inleiding over het onderwerp dat behandeld gaat worden.
  2. Vraagstelling: Stel een open vraag of een stelling voor aan de klas die gerelateerd is aan het lesmateriaal. Deze dient als startpunt voor de brainstorm.
  3. Digitale Inzending: Laat studenten hun ideeën, vragen of opmerkingen via hun mobiele apparaten insturen. Deze bijdragen worden realtime op het digibord weergegeven. Zoals met Padlet of Prowise Presenter.
  4. Interactie en Discussie: Groepeer de bijdragen op het digibord en bespreek deze met de klas. Moedig studenten aan om op elkaars ideeën te reageren en verdiepende vragen te stellen.
  5. Verdieping: Selecteer enkele inzichten of ideeën en vraag studenten om deze verder uit te werken of toe te passen op praktijkvoorbeelden.
  6. Afsluiting: Vat de belangrijkste inzichten samen en bespreek hoe deze kunnen worden toegepast in de praktijk of in toekomstige lessen.