Minstens zo belangrijk als de start van de les is een goede afsluiting. Zonder afsluiting geen check of de leerstof goed is overgekomen en voldoende overzicht op de kennisoverdracht op je leerlingen! Een doordachte afsluiting biedt docenten en leerlingen de kans om te reflecteren, te evalueren en zich voor te bereiden op wat er nog gaat komen. Een goede afsluiting voldoet dus aan een terugblik op de les, een vooruitblik naar de volgende les en het checken van de leerdoelen.  

  • Terugblik op de les: een zorgvuldige afsluiting stelt docenten in staat om samen met hun leerlingen terug te kijken op wat er in de les is behandeld. Dit biedt de gelegenheid om belangrijke concepten te herhalen en te versterken, eventuele onduidelijkheden of vragen te verhelderen, en te checken of de leerlingen de essentiële informatie hebben begrepen. Het stimuleert ook betrokkenheid, omdat het studenten de kans geeft om te delen wat ze hebben opgestoken en welke delen van de les hen het meest aanspraken. 
  • Vooruitkijken naar de volgende les: een goede afsluiting heeft ook een vooruitblik op wat de volgende les behandeld zal worden. Hiermee wordt een brug geslagen tussen de huidige les en de komende lessen, waardoor een gevoel van continuïteit en context ontstaat. Ook helpt het leerlingen om het geleerde van deze les te koppelen aan de te leren leerstof van de komende les. Docenten kunnen de interesse van de leerlingen wekken voor wat hen te wachten staat en de relevantie van het zojuist geleerde benadrukken. Een vooruitblik helpt de leerlingen om zich voor te bereiden op de volgende les. 
  • Evaluatie van de leerdoelen: zijn je gestelde leerdoelen behaald? Docenten kunnen vragen stellen, korte toetsen of discussies organiseren om te verifiëren of de leerlingen de gewenste kennis en vaardigheden hebben verworven. Dit stelt je als docent in staat om de voortgang van de leerlingen te meten en eventuele hiaten in begrip aan te pakken voordat de les wordt beëindigd. 
Werkvorm: Samenwerkend leren met digitale mindmaps en ChatGPT
Werkvorm: Vakantiekaart op het digibord
Werkvorm: Digitale brainstorm (op het digibord)
Werkvorm: De reflecterende podcast
Werkvorm: Budgetteringsworkshop
Werkvorm: de complimentenboom
Werkvorm: kritisch denken met ChatGPT
Werkvorm: Verhalenexpeditie (met of zonder ChatGPT)
Gamification in de les – Trivia
Werkvorm: Interactieve Quiz-estafette op het digibord
Werkvorm: Oefentoets met een Twist
Werkvorm: Project samenwerking ouders en studenten
Werkvorm: Resolutiecollage
Werkvorm: De slechtste oplossing (brainstorm)
Werkvorm / energizer: Wat is jouw ijsberg voor 2024?
Werkvorm: Reflectiecollage van het afgelopen jaar
Werkvorm: debatcarrousel om samenwerking te bevorderen
Werkvorm: Duurzame kerstprojecten
Werkvorm: Kerstverhaal canvas – een interactieve vertel- en tekenreis op het digibord
Werkvorm: de digitale vragenmuur met Padlet
Werkvorm: de Pecha Kucha-presentatie
Werkvorm: Collaboratieve storytelling op het digibord.
Werkvorm: Verfilm de klassenregels
Reflectiecarrousel – Evaluatie van het afgelopen schooljaar
Werkvorm: Mini-documentaire
Werkvorm: Smiley Beoordeling
Werkvorm: Zomerse Carrière Verkenning
Werkvorm: Voorjaarsvakantie Verhalen
Werkvorm: Brainwave Brainstorm
Werkvorm: Challenge grid
Werkvorm / energizer: Wat is jouw ijsberg voor 2023
Werkvorm: Kennis activatie quiz
Werkvorm: Een podcast opnemen
Werkvorm: Zelf een kennisclip opnemen
Werkvorm: Escape je klaslokaal
Werkvorm: (online) vragenuurtje
Werkvorm: Eigen ’toets’ vragen ontwikkelen
Werkvorm: Elevator Pitch
Werkvorm: Mindmappen
Werkvorm: Zelf een kennisclip maken
Werkvorm: Vloggen
Werkvorm: Weekdoel
Werkvorm: Stoelendans
Werkvorm: memorie: Welke vraag? Welk antwoord?
Werkvorm: Een (online)magazine maken
Activerende werkvormen voor zowel online, hybride als blended lessen
Werkvorm: Speeddaten
Werkvorm: Schudden & Pakken
Energizer: Het Digitale Reflectie Rad
Werkvorm: Wat ben ik?
Werkvorm: Met experts in gesprek
Werkvorm: Videoquiz
Werkvorm:  Infographic maken
Werkvorm: de praatplaat!
Werkvorm – 30 seconden spel
Werkvorm – Het foto associatiespel
Werkvorm: Evalueren met een venndiagram
Activerende werkvormen voor je hybride lessen
Werkvorm: Maak het inzichtelijk met Flipgrid!
Werkvorm: Check in duo’s
Werkvorm: Het rad vol verrassingen
Werkvorm: Muzikale kennismaker, energizer of afsluiter!
Werkvorm: Stimuleer het leerproces met een schaalvraag via Mentimeter
Werkvorm: Wat vind jij?!… POLL nu maar!
Werkvorm: 3,2,1 Geef je antwoord!
Interactief woordwolken
Bekend, benieuwd, bewaard