Doel: Studenten helpen bij het verkennen van zomerbaanmogelijkheden en het opdoen van praktische werkervaring.

Benodigdheden: Toegang tot internet, papier en pen.

  • Begin de les door met de studenten te praten over hun zomerplannen. Vraag hen of ze van plan zijn om te werken en zo ja, welke soorten banen ze zoeken.
  • Leg vervolgens uit dat ze een korte onderzoekstaak gaan uitvoeren om meer te weten te komen over zomerbaanmogelijkheden. Geef de studenten 30-45 minuten de tijd om op internet te zoeken naar zomerbanen die aansluiten bij hun interesses en vaardigheden.
  • Laat de studenten een lijst maken van de zomerbaanmogelijkheden die ze hebben gevonden en noteer de volgende informatie voor elke baan: de functietitel, de vereiste vaardigheden, het salaris, de locatie en de duur van de baan.
  • Bespreek de lijsten met de studenten en laat hen hun bevindingen delen. Vraag hen wat ze hebben geleerd over de soorten banen die beschikbaar zijn en welke vaardigheden nodig zijn om deze banen uit te voeren.
  • Vraag de studenten om een sollicitatiebrief te schrijven voor een van de zomerbanen die ze hebben gevonden. Laat hen hun brief delen met een medestudent en feedback geven op elkaars brieven.
  • Laat de studenten hun sollicitatiebrieven aan jou voorleggen en feedback geven op de inhoud en de structuur.

Deze werkvorm helpt studenten bij het verkennen van zomerbaanmogelijkheden en het opdoen van praktische werkervaring. Het kan ook studenten helpen bij het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en het verbeteren van hun schriftelijke communicatie.