Werkvorm: Digitale brainstorm (op het digibord)

“Digitale Brainstorm” is een innovatieve werkvorm voor MBO-docenten die het digibord inzetten om interactieve en collaboratieve leerervaringen te creëren. Door studenten actief te betrekken bij het delen van ideeën en inzichten, bevordert deze methode niet alleen de kennisverwerving maar ook het kritisch denken en de communicatieve vaardigheden. Een perfecte manier om de les dynamisch en interactief te maken, met technologie als brug tussen theorie en praktijk.

Werkvorm: Paasei estafette

Een leuke en interactieve werkvorm voor basisschoolleerlingen rondom het thema Pasen is de ‘Paasei Estafette’. Deze activiteit combineert fysieke beweging met het activeren van voorkennis over Pasen. Leerlingen werken in groepjes en gaan langs verschillende stations waar ze vragen beantwoorden of opdrachten uitvoeren gerelateerd aan Pasen. Deze werkvorm bevordert samenwerking, creativiteit en is een energieke manier om kennis over Pasen te verdiepen.

Werkvorm: Budgetteringsworkshop

Deze blogpost introduceert een interactieve werkvorm voor studenten in het onderwijs om verstandig om te gaan met geld. De werkvorm omvat een budgetteringsworkshop waarbij studenten in groepen werken aan een case study, gebruikmaken van budgetteringsapps en tools, en leren van de inzichten van een gastspreker. Deze methode bevordert financiële geletterdheid en praktische vaardigheden in budgetbeheer.

Werkvorm: Verhalenexpeditie (met of zonder ChatGPT)

De “vverhalenexpeditie” is een innovatieve lesmethode die gebruikmaakt van het digibord om verhalen tot leven te brengen. Deze methode stimuleert begrijpend lezen, creatief denken en de toepassing van kennis in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Door actieve deelname maken leerlingen keuzes die het verloop van het verhaal beïnvloeden, wat leidt tot een dieper begrip van de lesstof.