Met deze werkvorm zet je de leerlingen zelf aan het werk om gezamenlijk een quiz te maken over een onderwerp. De werkvorm past goed als toetsvoorbereiding. Ze werken in een groepje en maken eerst zelf inhoudelijke vragen en daarna maken ze antwoorden bij de inhoudelijke vragen van een ander groepje. Zo duiken de groepjes al flink in de stof. Hieronder wordt in stappen aangegeven hoe je te werk gaat:

Stap 1: Leerlingen maken in 2/3-tallen een handjevol inhoudelijke vragen over een onderwerp. De groepjes krijgen verschillende onderwerpen. Geef ze ongeveer 15 minuten voor het maken van vragen.
Stap 2: De vragen worden doorgegeven aan een ander groepje. De docent kan dit ook sturen door ze in te nemen en zelf weer te verdelen.
Stap 3: Ieder groepje heeft nu weer vragen gekregen van een ander groepje en ze maken er nu een meerkeuzevraag van, waarbij ook 1 goed antwoord zit.
Stap 4: De docent neemt de vragen in en maakt er vervolgens een meerkeuze quiz van.
Stap 5: GAME ON!

Voorbeeld

Maak het jezelf makkelijk!
Laat de groepjes de inhoudelijke vragen digitaal maken bijvoorbeeld in teams en laat ze dit dan delen met een ander groepje. Het andere groepje kan daar dan de antwoorden bij noteren en vervolgens opsturen naar de docent. De docent kan de quiz vervolgens in Microsoft Forms zetten.