De start en afsluiting van de les zijn van essentieel belang om het leerrendement van leerlingen te verhogen. Een manier om de inhoudelijke start van de les goed te kunnen aanvliegen is de digitale vragenmuur.  

De digitale vragenmuur maken we met het programma Padlet. Natuurlijk zijn er ook tal van andere applicaties. Binnen Padlet heb je de keuze voor verschillende templates, in dit geval kiezen we voor het prikbord template. Aan de hand van de opgestelde lesdoelen formuleert de docent enkele vragen waarop de leerlingen hun antwoorden op de vragenmuur kunnen plaatsen. Aan de hand van de gegeven antwoorden kan de docent het vervolg van de les bepalen.   

Hoe dit werkt? Doorloop het volgende stappenplan:  

Instructies: 

 • Voorbereiding van de Padlet: 
  Creëer een Padlet-account indien je er nog geen hebt en maak een nieuw bord aan. Selecteer het template, in dit geval ‘prikbord’. Een Padlet-account is gratis aan te maken en je kunt gebruik maken van je Microsoft-365-account.
 • Vaststellen van het onderwerp: 
  Voorzie je Padlet van een duidelijke titel en een beknopte beschrijving om leerlingen op de hoogte te brengen van het onderwerp van de discussie. Dat voorkomt veel dezelfde vragen.  
 • Formuleren van vragen: 
  Bedenk vragen die je tijdens de les wilt behandelen. Dit kunnen open vragen zijn om discussie aan te moedigen, of meerkeuzevragen om begrip te meten. 
 • Verspreiden van de Padlet-link: 
  Kopieer de link van de Padlet en deel deze met je leerlingen via Microsoft Teams of op een andere geschikte manier. 
 • Instructies voor leerlingen: 
  Geef de instructie aan je leerlingen. Informeer je leerlingen dat ze de Padlet moeten openen en de vragen moeten beantwoorden op het door jou aangegeven moment, afhankelijk van je doelstellingen. Benadruk dat dit een kans is om vragen, gedachten en opmerkingen te delen. 
 • Faciliteren van de discussie: 
  Volg de antwoorden van je leerlingen terwijl ze binnenkomen. Tijdens de les kun je de Padlet-projectie gebruiken om specifieke vragen of opmerkingen te bespreken en leerlingen te betrekken bij discussies. 
  Tip: wist je dat je ook met emoticons of reacties kan werken? Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat leerlingen reageren op een andere antwoord als ze hetzelfde antwoord hebben of juist een vraag bij een bepaald antwoord van een andere leerling.  
 • Samenvatting en vervolgacties: 
  Na de les kun je de Padlet gebruiken om een samenvatting te maken van de behandelde vragen en antwoorden, en om verdere discussies of opdrachten te plannen op basis van de input van de leerlingen. Dit is meteen een goede start voor de komende les! 

N.b. :Deze vragenmuur kan ook als afsluiter van de les worden ingezet. De docent gebruikt de Padlet dan niet om voorkennis te meten, maar om te bepalen of de lesdoelen van de les zijn behaald. De ontvangen antwoorden geeft de docent input voor de volgende les.