Doel:

Het doel van deze werkvorm is om de creativiteit en samenwerking van de leerlingen te stimuleren door gezamenlijk een verhaal te bedenken en te schrijven op het digibord.

Benodigdheden

 • Digibord
 • Schrijfprogramma op het digibord (bijv. Microsoft Word, Google Docs, of een speciale digitale whiteboard-app zoals Prowise Presenter)

Instructies

 1. Verdeel de leerlingen in groepjes van 3-4 personen.
 2. Wijs elke groep een schrijfprogramma op het digibord toe.
 3. Geef de groepen enige tijd om na te denken over het begin van hun verhaal. Ze moeten een titel en een inleidende zin bedenken.
 4. Laat elke groep hun titel en inleidende zin op het digibord typen en deel het scherm met de hele klas.
 5. Vraag de andere groepen om te reageren op de titel en inleidende zin van een andere groep door een volgende zin toe te voegen aan het verhaal.
 6. Elke groep voegt om de beurt een zin toe aan het verhaal, waarbij ze kunnen reageren op voorgaande zinnen of nieuwe wendingen kunnen introduceren.
 7. Moedig de groepen aan om samen te werken en ideeën uit te wisselen binnen hun groepjes.
 8. Ga door met het toevoegen van zinnen totdat elk groepje minstens één keer aan de beurt is geweest.
 9. Bekijk samen met de klas het voltooide gezamenlijke verhaal op het digibord.
 10. Geef de leerlingen de tijd om het verhaal te lezen en moedig hen aan om feedback te geven op elkaars werk.

Afsluiting

Bespreek na afloop van de activiteit de verschillende verhalen en laat leerlingen reflecteren op het proces van collaboratieve storytelling. Vraag hen naar de uitdagingen die ze tegenkwamen en de voordelen van het samenwerken aan een verhaal. Moedig hen aan om te delen wat ze hebben geleerd en hoe ze deze vaardigheden in de toekomst kunnen toepassen.