Het werken met woordwolken is een werkvorm die je misschien wel vaker inzet. Het geeft je een indruk van reeds bekende kennis of wat al is geleerd. Het is daarmee een mooie vorm als het activeren van voorkennis of het reflecteren en evalueren.

Vaak krijg je bij het maken van een woordweb echter antwoorden die niet definitief zijn of waar veel dubbelingen ontstaan. Met een kleine aanvulling kun je dit voorkomen:

  1. Vraag om na te denken over een bepaald onderwerp.
  2. Voordat je vraagt om te plaatsen, voeg je een moment van interactie toe: je laat je leerlingen/studenten in groepen overleggen en laat hen de antwoorden bespreken. In plaats van alle verschillende antwoorden, geef je ze de opdracht mee om gezamenlijk tot het beste antwoord, een top 3 of top 5 antwoorden te komen.
    Dit overleg zou je perfect kunnen doen met behulp van een Breakoutroom in Teams (klik op de link voor uitleg)
  3. De antwoorden uit de samenwerking plaats je in de chat, Padlet of Mentimeter. De keuze voor de applicatie is afhankelijk van de grootte van de opdracht die je meegeeft.
    Zo zou je een Mentimeter prima voor een enkel antwoord kunnen gebruiken, terwijl een Padlet voor meerdere antwoorden mogelijk geschikter is.
  4. Na het zien van de antwoorden, kun je de groep vragen om het antwoord toe te lichten. Je vraagt naar beweegredenen, een uitleg of verklaring van het gekozen antwoord. Hiermee krijg je inzicht in het denk- en leerproces van leerlingen waarmee je direct kan checken of je je doel hebt bereikt. Het geeft inzicht in wat al duidelijk is voor leerlingen of wat misschien nog even een keertje herhaling nodig heeft.

    NB: je kunt natuurlijk zelf de regie voeren op het verkrijgen van antwoorden door leerlingen dit in de chat of via de microfoon te laten benoemen. Dat geeft je tevens de mogelijkheid om in te richten op categorie.