Werken met topics in Flipgrid

Lars Knol

In het vorige artikel zijn we ingegaan op het gebruik van groepen in Flipgrid. Daarin zag je hoe je groepen instelt, welke rechten je meegeeft aan video’s…

Interactief woordwolken

Lars Knol

Het werken met woordwolken is een werkvorm die je misschien wel vaker inzet. Het geeft je een indruk van reeds bekende kennis of wat al is geleerd.…

Bekend, benieuwd, bewaard

Lars Knol

Bekend, benieuwd, bewaard is een werkvorm die je gemakkelijk kan inzetten tijdens een les of een lessenserie. Het bestaat uit drie stappen die eigenlijk staan voor drie…