Doel:

Het verzamelen van feedback en reflectie van studenten over het afgelopen schooljaar, om inzicht te krijgen in hun ervaringen, suggesties en verbeterpunten.

Benodigdheden:

 1. Whiteboard of flip-over
 2. Markeerstiften en post-its
 3. Een grote open ruimte of klaslokaal waar groepjes kunnen worden gevormd

Stappen:

 1. Inleiding:
  • Leg het doel van de werkvorm uit aan de studenten: het evalueren van het afgelopen schooljaar en het verzamelen van hun feedback.
  • Benadruk het belang van open en eerlijke communicatie om het onderwijsprogramma te verbeteren.
 2. Reflectie in groepjes:
  • Verdeel de studenten in kleine groepjes van 4-6 personen.
  • Geef elke groep een aantal vragen of stellingen met betrekking tot het afgelopen schooljaar. Voorbeelden kunnen zijn: a) Wat vond je het meest waardevol aan de lessen? b) Welke onderwerpen of vaardigheden zou je graag meer aandacht aan besteden? c) Wat vond je moeilijk of uitdagend? d) Heb je suggesties om het onderwijsprogramma te verbeteren?
  • Moedig de studenten aan om vrijuit te praten en hun gedachten te delen binnen hun groepjes.
  • Elk groepje noteert hun antwoorden op post-its.
 3. Carrousel:
  • Verdeel de klas in verschillende hoeken of stations, elk met een eigen thema of vraag.
  • Plaats de post-its van elke groep op het whiteboard of de flip-over bij het relevante station.
  • De groepjes studenten rouleren tussen de stations en bekijken de antwoorden van de andere groepjes.
  • Studenten kunnen nieuwe post-its toevoegen om aanvullende opmerkingen, overeenkomsten of verschillen te delen.
 4. Plenaire bespreking:
  • Verzamel de studenten weer in de hele groep.
  • Bespreek samen de belangrijkste observaties, overeenkomsten en verschillen die naar voren zijn gekomen tijdens de carrouselactiviteit.
  • Moedig de studenten aan om ideeën te delen over mogelijke oplossingen of verbeteringen voor de genoemde punten.
  • Geef ruimte voor eventuele aanvullende opmerkingen of vragen van de studenten.
 5. Afsluiting:
  • Bedank de studenten voor hun deelname en waardevolle feedback.
  • Benadruk dat hun input zal worden gebruikt om het onderwijsprogramma te verbeteren en hun ervaringen te verrijken.
  • Geef aan dat er vervolgstappen zullen worden genomen op basis van de verzamelde feedback.

Deze werkvorm biedt studenten de mogelijkheid om hun ervaringen en meningen te delen en actief deel te nemen aan het evaluatieproces. Het stimuleert open communicatie en biedt waardevolle inzichten om het onderwijsprogramma te verbeteren op basis van de behoeften en suggesties van de studenten.