Verdeel de klas in groepjes van 3 tot 4 personen. En zorg dat je een stapel met kaarten hebt.

Op de kaarten staan vragen over de behandelde lesstof.  De eerste student pakt een kaart en leest de vraag voor. Beantwoord vervolgens de vraag. Student 2,3 en eventueel 4 mogen in deze volgorde de voorgaande student(en) aanvullen of eventuele fouten weerleggen.

Student 2 is daarna aan de beurt om een kaart te pakken. Vervolgens mag student 3 als eerste de vorige student aanvullen dan wel verbeteren, daarna student 4 etc.

Op deze manier kunnen studenten elkaar aanvullen waar nodig.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Er zijn diverse variatie mogelijkheden te bedenken.

  • Je kunt de studenten zelf de vragen (met antwoorden) laten voorbereiden. Eventueel elke week een andere groepje.
  • Je kunt werken met casussen om de theorie aan de praktijk te laten koppelen.
  • Om deze werkvorm te gamificeren zou je bij elke vraag een tip kunnen opnemen. Indien studenten deze tip raadplegen krijgen ze minder punten voor het antwoord.