Bekend, benieuwd, bewaard is een werkvorm die je gemakkelijk kan inzetten tijdens een les of een lessenserie. Het bestaat uit drie stappen die eigenlijk staan voor drie vragen:

  1. Bekend: Wat weet je al over het onderwerp?
    Met bekend zou je natuurlijk ook kunnen terugwijzen op een eerdere les. Wat heb je toen ook alweer behandeld?
  2. Benieuwd: Wat zou je over het betreffende onderwerp willen leren?
    Deze vraag peilt niet alleen de interesse, je weet ook wat je studenten (of leerlingen) al weten over het onderwerp. Het biedt je dus input in de voorkennis en mogelijkheid om te differentiëren tijdens de instructie, begeleide inoefening of verwerking.
  3. Bewaard: Wat heb je onthouden en neem je mee?
    Aan het eind van het onderwerp of de lessenserie kijk je terug. Het is een mooie manier om terug te blikken, maar geeft je daarnaast ook input om vooruit te kijken naar de volgende les. Het geeft namelijk mede inzicht in wat is onthouden of waar nog meer aandacht voor nodig is.

Je ziet dat deze werkvorm niet specifiek is gekoppeld aan een bepaald lesdeel, maar dat ze samen overzicht geven in het leerproces. Zo gaan de eerste twee vragen in op het activeren van voorkennis terwijl je met de derde vraag achteraf terugblikt op datgene dat is geleerd.

Een mooie manier om deze werkvorm in te zetten, is door gebruik te maken van een Padlet. Je kiest dan voor de optie ‘Kolom’ (zie afbeelding). Hiermee krijg je de mogelijkheid om reeksen kolommen te maken, die je de titels van de drie centrale vragen meegeeft. Het mooie aan Padlet is overigens dat je ook kan inloggen via een single-sign-on met Microsoft. Daarmee word je met een klik op de knop doorgeschakeld naar je eigen Office-365-gegevens.

Je kiest bij deze werkvorm voor het Padlet-template ‘Kolom’. Deze vind je rechtsonder.

De werkvorm is snel in te bedden in je lessen en geeft je via een Padlet een snelle blik op de ontwikkeling van het leerproces, de reeds openstaande vragen en opbrengsten van het betreffende onderwerp, de les of de lessenserie. Als extra tip zou je nog een kolom ’tip’ of ‘feedback’ kunnen toevoegen waarbij je leerlingen vraagt naar de manier van werken. Daarmee heb je meteen een klein stukje feedback op je les.