Doelgroep: PO/VO/MBO

Lesfase: Verwerken en oefenen

Benodigdheden: Digibord, interactieve quizsoftware (zoals Kahoot of Mentimeter of vanuit bv. de software van Prowise zelf), vragenlijst over de lesstof, deze kan je eventueel ook laten genereren door ChatGPT (controleer dit wel zelf altijd!).

Beschrijving:

  1. Voorbereiding: Maak een quiz met meerkeuzevragen of waar/niet waar-vragen over de lesstof. Zorg voor een mix van makkelijke en uitdagende vragen om alle leerlingen te kunnen betrekken.
  2. Teamindeling: Verdeel de klas in kleine teams. Elk team kiest een loper die naar het digibord zal gaan om de vraag te beantwoorden.
  3. Spelverloop: Toon een vraag op het digibord. De loper van elk team rent naar het bord om het juiste antwoord te kiezen. Na elke vraag wisselen de teams van loper.
  4. Punten en feedback: Elk correct antwoord levert punten op. Geef directe feedback via het digibord, zodat leerlingen meteen leren van hun fouten.
  5. Afsluiting: Evalueer de quiz met de klas. Bespreek moeilijke vragen en correcte antwoorden om het leerproces te versterken.

Leerdoelen:

  • Bevorderen van actieve deelname en samenwerking.
  • Toepassen van opgedane kennis in een spelvorm.
  • Stimuleren van kritisch denken en snelle besluitvorming.