In het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is het belangrijk om studenten op een interactieve en motiverende manier voor te bereiden op toetsen. Een innovatieve werkvorm die dit mogelijk maakt, is het inzetten van een oefentoets met een spelelement. Deze werkvorm is niet alleen gericht op het versterken van kennis, maar ook op het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van studenten.

Doelgroep

 • MBO, alle niveaus

Benodigdheden

 • Oefentoetsen
 • Een rad met opties ‘Verdubbelen’ en ‘Punten Kwijt’

Fase van de les: Verwerken en Oefenen

Beschrijving

 1. Voorbereiding: Elke student krijgt een oefentoets die overeenkomt met de stof van de aankomende echte toets.
 2. Uitvoering:
  • Studenten maken de oefentoets individueel in de klas.
  • Na het beantwoorden van elke vraag, draait de student aan een rad.
  • Het rad heeft twee uitkomsten: ‘Verdubbelen’ of ‘Punten Kwijt’.
   • Bij ‘Verdubbelen’ worden de punten voor die vraag verdubbeld, op voorwaarde dat het antwoord correct is.
   • Bij ‘Punten Kwijt’ verliest de student de punten van die vraag, ook weer alleen als het antwoord correct was.
  • Deze dynamiek voegt een element van kans toe en maakt de oefening spannender.
 3. Evaluatie:
  • Aan het einde van de oefentoets worden de punten opgeteld.
  • Als een student een bepaald aantal punten behaalt, krijgt hij/zij een bonuspunt op de echte toets.

Didactisch doel

 • Activeren van Voorkennis: De studenten herhalen de stof die ze al hebben geleerd, wat bijdraagt aan een betere voorbereiding op de echte toets.
 • Motivatie en Engagement: Het element van kans en beloning stimuleert de studenten om actief deel te nemen en hun best te doen.
 • Directe Feedback: Studenten krijgen meteen te zien welke onderdelen ze goed beheersen en waar ze nog aan moeten werken.

Praktische tips

 • Zorg voor een duidelijke uitleg van de spelregels vooraf.
 • Het rad kan digitaal zijn (bijv. via een app) of fysiek in de klas.
 • Overweeg een variant waarbij studenten in teams werken voor een collaboratieve ervaring.

Conclusie

Deze werkvorm is een effectieve methode om studenten in het MBO te motiveren en actief te betrekken bij de voorbereiding op toetsen. Het combineert leren met een spelelement, wat zorgt voor een dynamische en spannende leeromgeving.