‘Wat ben ik?’ is een variant op het spel ‘wie ben ik?’ waarbij je als leerling door het stellen van ja/nee vragen achterhaalt wie of wat je bent. Alle studenten krijgen een briefje op hun voorhoofd geplakt met daarop een begrip (onderwerp, theorie, persoon) dat centraal staat in de leerstof. Door ja/nee vragen te stellen aan hun medeleerlingen, moeten ze achterhalen welk begrip ze “zijn”. Bij een ‘ja’ antwoord krijg je nog een beurt, is het antwoord ‘nee’ dan is de volgende aan de beurt. De leerlingenmoeten de begrippen dus goed kennen om zowel hun eigen begrip te raden als hun medeleerling te kunnen antwoorden.

Tijdens de online les
Deze werkvorm kan je ook toepassen in een online les. Daarvoor kan je de klassikale variant, zoals hierboven beschreven, gebruiken: één leerling (of de docent) bedenkt welk begrip hij/zij is. De overige leerlingen stellen ja/nee vragen aan die ene student om te achterhalen wie of wat hij/zij is. Dus via de chat stuurt dan de docent het onderwerp naar de leerling en die weet dan wie of wat hij of zij is.