Markeer een lift op de vloer; jij als docent neemt erin plaats. Leg uit: “Als je dadelijk de lift betreedt, staat daar meneer Kolb, de klant waar je al weken achteraan belt! Jullie kennen elkaar niet, maar je wilt graag jouw idee aan hem pitchen (dit als je bijvoorbeeld een verbeterplan maakt of een andere opdracht voor tijdens je les). Je hebt 1 minuut tot de twintigste verdieping. Hoe pak je dat aan?”

Alle leerlingen gaan achter elkaar. Zodra een leerling de lift betreedt, gaat de tijd in. Jij als docent stelt je neutraal op en reageert op wat er op je afkomt. Roep na precies 1 minuut “Ping”: meneer Kolb verlaat de lift en jij vraagt het volgende aan de klas:

  •  hoe kwam deze persoon op jullie over; wat voor indruk maakte hij?
  •  wat sprong er het meest uit; is de interesse gewekt?
  •  Gaat meneer Kolb met zijn of haar idee aan de haal?

Nabespreken op

  •  Wat werkt wel, wat niet?
  •  Wat vraagt dit van je (let op eventuele belemmerende gedachten)?