Leerlingen krijgen iedere les weer veel leerstof. Om de leerstof echt goed te laten landen moeten de leerlingen naast het bestuderen van de leerstof er ook mee aan de slag, hierdoor onthouden de leerlingen het beter. Ook het herhalen van de leerstof is belangrijk. We noemen dit retrieval practice. Dit is een leerstrategie waarbij de leerlingen actief bezig zijn om informatie op te halen uit hun geheugen en zo versterken ze hun eigen geheugen meer dan bijvoorbeeld het opnieuw lezen van de leerstof. Dit valt natuurlijk op verschillende manieren te doen. Te denken valt aan een quiz, samenvatting, oefentoets, flashcards, eigen toetsvragen maken, een video verslag en nog veel meer…

Challenge grid

En dat veel meer kan ook een ‘challenge grid’ zijn. Een challenge grid is een tabel met daarin vragen over de leerstof van de afgelopen weken/thema`s/jaren/paragrafen. Om er een uitdaging van te maken kunnen er per vraag punten worden toegekend of tijdsduur. De challenge grid kan individueel worden gemaakt, maar zou ook in teams kunnen worden gemaakt. Ook valt er een vorm te bedenken waarin ze eerst zelf bezig zijn en dan in teams, om het vervolgens uit te wisselen met iedereen, of wel ‘denken-delen-uitwisselen’. Hieronder een voorbeeld challenge grid van mavo 4 aardrijkskunde thema bevolking & ruimte.

Gamification

Maak er als docent een spel of uitdaging van door het zichtbaar te maken wat de scores zijn. Schrijf bijvoorbeeld de scores op het bord. Ook kan het op tijd gaan. Schrijf dan de tijden op het bord. Uiteraard kun je dit ook digitaal maken, hierbij een voorbeeld link.
Uiteraard kun je de grid ook delen in Teams opdrachten en daarin kunnen de leerlingen dan ook het bestand bewerken.