Deze werkvorm zorgt voor interactie tussen studenten en is in te zetten om snel antwoorden te controleren. Eerst maken de studenten een opdracht alleen en dan gaan ze het vergelijken in duo’s. Samen moeten ze dan op hetzelfde antwoord komen en kunnen ze er nog over discussiĆ«ren als dit nodig is šŸ˜‰

Hoe pak je dit aan?:

  1. Maak break-out rooms aan voor alle duo’s
  2. Als de studenten de opdracht gemaakt hebben kan je ze vervolgens verdelen over de gemaakte break-out rooms
  3. De studenten bespreken in tweetallen de antwoorden en discussiƫren over en kiezen het goede antwoord
  4. Na een afgesproken tijd haal je de studenten weer terug naar de grote meeting.
  5. Samen met de klas bespreek je de vragen. Wijs zelf (of laat het rad) studenten aanwijzen om het antwoord te geven, zodat iedereen actief meedoet.