Het begin van een nieuw jaar is de perfecte tijd om met studenten na te denken over doelen en ambities. Een les over nieuwjaarsresoluties kan gebruikt worden in alle onderwijssectoren – van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. Deze werkvorm stimuleert zelfreflectie, doelstelling en samenwerking.

Doelgroep: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs, Hoger onderwijs

Lesfase: Activeren van voorkennis

Benodigdheden:

  • Kleurrijke plakbriefjes
  • Grote posterborden
  • Stiften

Activiteit:

  1. Introductie (10 min): Bespreek het concept van nieuwjaarsresoluties. Vraag de leerlingen/studenten of ze weten wat dit zijn en of ze zelf ooit resoluties hebben gemaakt.
  2. Groepswerk (20 min): Verdeel de klas in kleine groepjes. Elke groep krijgt plakbriefjes en een posterbord. De opdracht is om individueel na te denken over persoonlijke doelen voor het nieuwe jaar en deze op de plakbriefjes te schrijven.
  3. Presentatie en Discussie (15 min): Elke groep plakt hun briefjes op het posterbord en presenteert hun doelen aan de klas. Stimuleer een discussie over gemeenschappelijke doelen en hoe deze bereikt kunnen worden.
  4. Reflectie (5 min): Vraag de leerlingen/studenten om te reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe ze hun doelen kunnen integreren in hun dagelijks leven.

Conclusie

Deze activiteit bevordert niet alleen doelgerichtheid en zelfreflectie, maar versterkt ook de klas als gemeenschap. Het is een mooie manier om het nieuwe jaar te starten met positieve intenties en onderlinge steun.