Doel: Bevorderen van begrijpend lezen, creatief denken en het toepassen van kennis door middel van verhalen.

Beschrijving:

  1. Verhaal opzetten: De docent begint met een boeiend verhaal dat gerelateerd is aan het lesmateriaal, geprojecteerd op het digibord. Het verhaal heeft meerdere keuzemomenten die het verloop beïnvloeden.
  2. Leerlingparticipatie: Bij elk keuzemoment wordt de klas gevraagd een beslissing te nemen die het vervolg van het verhaal bepaalt. Deze beslissingen kunnen gebaseerd zijn op de kennis die ze hebben opgedaan tijdens de les.
  3. Discussie en reflectie: Na elke keuze bespreekt de klas kort de mogelijke gevolgen van hun beslissing en reflecteert op de kennis die ze hebben toegepast.
  4. Verhaal vervolgen: Afhankelijk van de gemaakte keuzes, leidt de docent de klas door verschillende verhaalpaden, waarbij elke keuze nieuwe leermomenten en discussies oplevert.
  5. Afsluiting: Het verhaal eindigt met een reflectie op de gemaakte keuzes en hoe deze gerelateerd zijn aan de lesinhoud. Dit biedt een uitgelezen kans om de geleerde stof op een interactieve manier te verwerken en te oefenen.

Deze werkvorm stimuleert niet alleen de betrokkenheid en het plezier in leren, maar helpt ook bij het ontwikkelen van kritisch denken en besluitvorming bij leerlingen.

Variant waarbij je ChatGPT gebruikt:

  1. Start van het verhaal: De docent introduceert het begin van een verhaal via het digibord, gegenereerd met de hulp van ChatGPT. Het verhaal heeft een open einde of meerdere paden die het kan volgen.
  2. Interactie met ChatGPT: Leerlingen worden uitgenodigd om vragen te stellen aan ChatGPT die betrekking hebben op het verhaal, de personages, of de wereld waarin het verhaal zich afspeelt. Deze vragen kunnen variëren van eenvoudige informatieve vragen tot complexere “wat-als” scenario’s.
  3. Keuzemomenten: Op bepaalde momenten in het verhaal presenteert de docent, met hulp van ChatGPT, keuzemomenten aan de klas. Deze momenten vereisen dat leerlingen collectief beslissen welke richting het verhaal op gaat.
  4. Verdieping en uitbreiding: Naast de keuzemomenten kunnen leerlingen ChatGPT gebruiken om het verhaal uit te breiden. Bijvoorbeeld, ze kunnen ChatGPT vragen om een zijplot te genereren, een nieuw personage te introduceren, of een achtergrondverhaal voor een bestaand personage te creëren.
  5. Reflectie en discussie: Het verhaal eindigt met een groepsdiscussie, geleid door de docent, over de keuzes die zijn gemaakt en hoe deze het verloop van het verhaal hebben beïnvloed. Leerlingen kunnen ook reflecteren op hun interacties met ChatGPT en hoe deze het verhaal en hun begrip hebben verrijkt.

Deze werkvorm biedt een unieke kans om de interactieve mogelijkheden van ChatGPT te benutten, waardoor leerlingen niet alleen betrokken raken bij het verhaal, maar ook de vaardigheden ontwikkelen om vragen te stellen, informatie te analyseren en creatieve oplossingen te bedenken. Het bevordert een dieper begrip van de lesstof en stimuleert leerlingen om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces.