Een leuk puzzelspel dat je kunt doen met ChatGPT, gericht op alle onderwijssectoren en vooral nuttig tijdens de fase van het activeren van voorkennis, is “Raadselachtige raadsels”. In dit spel gebruikt de docent ChatGPT om een serie raadsels te genereren die gerelateerd zijn aan de lesstof. De raadsels zijn ontworpen om de leerlingen uit te dagen hun voorkennis te gebruiken en logisch na te denken om de antwoorden te vinden.

Uitwerking van het spel:

  1. Voorbereiding: De docent kiest een onderwerp dat relevant is voor de komende les. Bijvoorbeeld, als de les over het zonnestelsel gaat, kunnen de raadsels gaan over planeten, manen, en andere hemellichamen.
  2. Raadsel creatie: De docent vraagt ChatGPT om een reeks raadsels te genereren die gerelateerd zijn aan het gekozen onderwerp. Deze raadsels moeten uitdagend maar oplosbaar zijn, met hints die de leerlingen kunnen gebruiken om hun voorkennis te activeren.
  3. Spelregels: De leerlingen worden in groepjes verdeeld en elk groepje krijgt een raadsel. Ze krijgen een bepaalde tijd om samen te overleggen en het raadsel op te lossen. De groep die het raadsel het snelst oplost, krijgt een punt.
  4. Reflectie: Na ieder raadsel bespreekt de docent de oplossing met de hele klas, en legt uit hoe het gerelateerd is aan de lesstof. Dit helpt om de voorkennis van de leerlingen te activeren en hen voor te bereiden op de nieuwe les.
  5. Energizer: Als een energizer kunnen er ook een paar raadsels zijn die wat lichter en grappiger zijn om de sfeer ontspannen te houden.