Een debat is een ideale manier van leren om bijvoorbeeld goed te leren te beargumenteren, voor je standpunt op te leren komen of juist een standpunt goed te kunnen verwerpen met behulp van inhoudelijke argumenten. In deze werkvorm word je meegenomen in het gebruik van ChatGPT bij het vormgeven van een debat.

Doel: Het ontwikkelen van debat- en argumentatievaardigheden, kritisch denken, en inzicht in complexe onderwerpen door middel van een gestructureerd debat met behulp van ChatGPT.

Benodigdheden:

  • Toegang tot ChatGPT voor elke leerling of groep
  • Een lijst met debatonderwerpen gerelateerd aan de zaakvakken
  • Richtlijnen voor het debat

Stappen:

  1. Introductie: Leg de regels en het formaat van het debat uit. Deze kaders bevatten bijvoorbeeld hoeveel argumenten je mag gebruiken, hoeveel tijd gegeven wordt aan voorbereiding en hoe het debat er uit komt te zien. Bespreek indien nodig hoe ChatGPT kan worden gebruikt als een bron voor argumenten en informatie.
  2. Onderwerpselectie: Selecteer of laat de leerlingen een debatonderwerp kiezen. Zorg ervoor dat het onderwerp relevant is en ruimte biedt voor verschillende meningen.
  3. Voorbereiding: Verdeel de klas in twee groepen voor en tegen het onderwerp. Je kunt natuurlijk ook meerdere groepjes voor en tegen kiezen als variatie. Elke groep gebruikt ChatGPT om informatie te verzamelen en argumenten te formuleren ter ondersteuning van hun standpunt.
  4. Debat: Voer het debat uit volgens de vastgestelde regels. Elke groep presenteert hun argumenten, ondersteund door de informatie verzameld via ChatGPT. Moedig kritisch denken en respectvolle dialoog aan.
  5. Gebruik van ChatGPT: Tijdens het debat kunnen leerlingen ChatGPT raadplegen voor aanvullende informatie of om hun argumenten te versterken. Je zou dit kunnen beperken door dit een maximum aantal keer toe te staan.
  6. Evaluatie: Na het debat volgt een discussie waarin leerlingen reflecteren op het proces, de kwaliteit van de argumenten, en de rol die ChatGPT speelde in hun voorbereiding en presentatie. Geef feedback op basis van hun argumentatie, het gebruik van informatie, en hun vermogen om kritisch te denken en te reageren op tegenargumenten.
  7. Terugblik leerlingen: Wil je ook nog dat leerlingen persoonlijk terugblikken op het leerproces? Laat hen een korte video opnemen via bijvoorbeeld Flip. Ze kunnen discussiëren over hoe technologie zoals ChatGPT het debat en de meningsvorming kan beïnvloeden en wat ze zelf een volgende keer willen leren.

Eindresultaat: Leerlingen hebben niet alleen hun debat- en argumentatievaardigheden ontwikkeld, maar hebben ook geleerd hoe ze technologie kunnen inzetten als hulpmiddel voor onderzoek en meningsvorming.

Deze werkvorm kan aangepast worden aan verschillende doelgroepen. In het PO kun je bijvoorbeeld al een scherper kader neerzetten terwijl je in het VO of MBO meer laat opzoeken.