Doel: Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, kritisch denken en begrip van de zaakvakken door interactie met een AI-gestuurde chatbot. In dit voorbeeld wordt ChatGPT gebruikt.

Benodigdheden ter voorbereiding:

  • Toegang tot ChatGPT voor elke leerling of groep
  • Lesmateriaal of thema’s gerelateerd aan je vak/vakken.

Stappen:

  1. Introductie: Begin met een korte uitleg over wat ChatGPT is en hoe het werkt. Benadruk de mogelijkheden en beperkingen van de AI en dat het verstandig is om niet zo maar alles toe te voegen.
  2. Onderzoeksthema toewijzen: Wijs elk individu of groep een specifiek onderwerp toe gerelateerd aan het vak dat je behandelt. Voorbeelden kunnen zijn: een historische gebeurtenis, een geografisch fenomeen, of een biologisch proces.
  3. Onderzoeksfase: Laat de leerlingen vragen voorbereiden om aan ChatGPT te stellen. Moedig hen aan om zowel basis- als verdiepende vragen te bedenken en daarin ook door te vragen. Help hen bij het aanscherpen van de vragen.
  4. Interactie met ChatGPT: Leerlingen stellen hun voorbereide vragen aan ChatGPT. Moedig hen aan om door te vragen op de antwoorden om dieper in het onderwerp te duiken.
  5. Analysefase: Laat de leerlingen de verkregen informatie analyseren. Ze moeten beoordelen wat accuraat en relevant is en eventuele tegenstrijdigheden of ontbrekende informatie aangeven. Ze mogen dit ook analyseren met ChatGPT om het verschil in analyse vervolgens te kunnen vergelijken. Een werkvorm die je hier specifiek goed voor kunt gebruiken is het werken met venndiagrammen
  6. Presentatie: Elke leerling of groep presenteert hun bevindingen. Dit kan in de vorm van een mondelinge presentatie, een geschreven verslagje of een digitale presentatie.
  7. Reflectie: Reflecteer als klas op het proces. Bespreek wat goed ging, wat uitdagend was, en hoe AI-tools zoals ChatGPT effectief gebruikt kunnen worden in het leerproces.

Eindresultaat: Leerlingen hebben niet alleen meer geleerd over een specifiek onderwerp binnen het zaakvak, maar hebben ook kritische en analytische vaardigheden ontwikkeld. Bovendien hebben ze ervaring opgedaan in het werken met geavanceerde technologie en de implicaties daarvan voor leren en onderzoek. Door deze werkvorm regelmatig te herhalen, zul je ook zien dat je leerlingen betere vragen leren te stellen.

De werkvorm kan zo groot worden gemaakt als ruimte is binnen de lessen. Heb je maar beperkt de tijd, dan kan er natuurlijk worden gefilterd door geen presentatie te laten houden of door vragen juist alleen aan ChatGPT te stellen om hen te leren omgaan met ChatGPT.