Doel: Stimuleren van historisch bewustzijn, begrijpend lezen en schrijven, en verbeeldingskracht.

Benodigdheden:

 • Computer met internettoegang en een projector of smartboard.
 • Notitieboekjes of schrijfpapier en pennen/potloden voor de leerlingen.
 • Print-outs van verschillende historische figuren of gebeurtenissen (optioneel).

Leeftijdsgroep: Geschikt voor middenbouw (groep 4, 5, 6).

Tijdsduur: Circa 50-60 minuten.

Activiteit:

 1. Introductie (5 minuten):
  • Introduceer het concept van een tijdmachine en leg uit dat we met ChatGPT teruggaan in de tijd.
 2. Kennismaking met het verleden (10 minuten):
  • Bespreek enkele belangrijke historische figuren of gebeurtenissen. Gebruik eventueel print-outs om deze te illustreren.
 3. Groepsindeling en brainstorm (10 minuten):
  • Verdeel de klas in kleine groepen.
  • Elk groepje kiest een historische figuur of gebeurtenis en brainstormt over vragen die ze zouden willen stellen als ze deze persoon zouden kunnen ontmoeten of deze gebeurtenis zouden kunnen bijwonen.
 4. ChatGPT als tijdmachine (10 minuten):
  • Neem de vragen van een van de groepen en stel deze aan ChatGPT, alsof de AI de historische figuur of getuige van de gebeurtenis is.
  • De klas kan de antwoorden lezen of luisteren als ze worden voorgelezen.
 5. Creatieve schrijfopdracht (15 minuten):
  • Elk groepje gebruikt de informatie van ChatGPT om een kort verhaal of een dagboekfragment te schrijven vanuit het perspectief van de historische figuur of als ooggetuige van de gebeurtenis.
  • Moedig de leerlingen aan om historische details die ze hebben geleerd in hun verhaal te verwerken.
 6. Presentatie (10 minuten):
  • Groepjes delen om de beurt hun verhalen met de klas.
  • Discussieer over de verschillen in perspectief en hoe de leerlingen de historische context in hun verhalen hebben verwerkt.

Reflectie: Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd over het leven in verschillende historische periodes en hoe hun perceptie van die tijd veranderd is door deze oefening.

Opmerking: Zorg dat de leraar actief toezicht houdt op de interactie met ChatGPT en de discussies stuurt om historische nauwkeurigheid en respectvolle behandeling van historische figuren en gebeurtenissen te waarborgen.