Werkvorm: het nieuws van de toekomst met ChatGPT

Doel: Bevorderen van kritisch denken, begrip van media en nieuws, creatieve expressie en toekomstdenken. Benodigdheden: Leeftijdsgroep: Geschikt voor bovenbouw (groep 7, 8), VO, VMBO, MBO studenten Tijdsduur: Ongeveer 60-75 minuten. Activiteit: Reflectie: Laat de leerlingen nadenken over de rol van fictie in het begrijpen van echte nieuwsgebeurtenissen en hoe toekomstgericht Read more…

Werkvorm: verhalenketting met ChatGPT of andere AI-tool op het digibord!

The activity promotes creativity, writing skills, and collaboration among elementary school children. With the use of an AI tool, ChatGPT, students brainstorm and create story beginnings, which are then developed with the AI’s help. They discuss the story, write their extensions, provide feedback, and finally use AI to complete the story, reflecting on AI’s role in the creative process. The teacher supervises interactions with ChatGPT to retain an educational focus.