Doel: Het bevorderen van creativiteit, schrijfvaardigheid, en samenwerking bij kinderen op de basisschool.

Benodigdheden:

 • Computer met internetverbinding en een projector/beeldscherm in de klas.
 • Bord en whiteboardmarkers of een digitaal schrijfoppervlak.
 • Schrijfmateriaal en papier voor de leerlingen.

Leeftijdsgroep: Geschikt voor bovenbouw (groep 6, 7, 8).

Tijdsduur: Circa 45-60 minuten.

Activiteit:

 1. Introductie (10 minuten):
  • Leg uit wat een AI zoals ChatGPT kan en hoe het gebruikt kan worden om verhalen te schrijven.
  • Bespreek met de klas wat de kenmerken zijn van een goed verhaal (begin, midden, einde, personages, setting, conflict, en oplossing).
 2. Brainstorm (10 minuten):
  • Verdeel de klas in kleine groepjes.
  • Elk groepje bedenkt een begin van een verhaal, inclusief een hoofdpersoon, een setting, en een probleem dat opgelost moet worden.
 3. Interactie met ChatGPT (10 minuten):
  • Selecteer één van de verhalen en typ dit als input in ChatGPT. Laat ChatGPT het verhaal verder uitbreiden.
  • Projecteer de reactie van ChatGPT zodat iedereen deze kan lezen.
 4. Groepswerk (10 minuten):
  • Laat elk groepje op basis van de input van ChatGPT hun eigen vervolg bedenken. Hoe zouden zij het verhaal verder laten gaan?
  • Elk groepje schrijft een kort stukje tekst dat voortborduurt op het verhaal.
 5. Presentatie en feedback (10 minuten):
  • Elk groepje leest hun vervolg voor aan de klas.
  • De klas bespreekt wat ze goed en creatief vinden aan elk vervolg.
 6. Afsluiting met ChatGPT (10 minuten):
  • Kies één van de vervolgen en voer dit in als input voor ChatGPT.
  • Laat ChatGPT het verhaal afronden.
  • Lees het eindresultaat voor en bespreek wat er verrassend of onverwacht was aan de afsluiting door ChatGPT.

Reflectie: Na afloop van de activiteit, reflecteer je met de klas over het gebruik van AI in het creatieve proces. Hoe kan ChatGPT helpen bij het schrijven? Wat is het verschil tussen een verhaal geschreven door een mens en een verhaal geschreven met hulp van AI?

Opmerking: Zorg dat de interactie met ChatGPT wordt begeleid door de leraar, zodat de gesprekken gepast blijven en onderwijsgericht.